Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/04/30 22:32:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Szkolenie HAL 2018 - Moduł "Bezpieczeństwo"

Moduł "Bezpieczeństwo" to 6-godzinne praktyczne szkolenie przedobozowe przeznaczone dla komendantów tegorocznych obozów Chorągwi Stołecznej ZHP. Tematem przewodnim szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania i prowadzenia działań ewakuacyjnych.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:
- przygotować poprawny schemat ewakuacji obozu,
- poprawnie wyznaczyć i oznakować drogi ewakuacji obozu,
- poprawnie wyposażyć obóz w podręczne środki gaśnicze,
- zaplanować i przeprowadzić próbną ewakuację uczestników obozu,
- wyznaczyć obowiązki i zadania kadry w zakresie wsparcia prowadzenia działań ewakuacyjnych,
- odpowiednio reagować w przypadku informacji o zagrożeniu,
- porozmawiamy o zasadach współdziałania ze służbami państwowymi,
- nawiązać współpracę ze służbami profesjonalnymi (straż pożarna, policja, pogotowie, służby leśne).

Miejsce szkolenia: siedziba Chorągwi Stołecznej ZHP, ul. Piaskowa 4.

Organizator: Akademia Specjalności (5żywioł). Zajęcia poprowadzi kadra specjalności: służby zabezpieczenia, pożarniczej, łączności, ratowniczej przy wsparciu przedstawicieli Panstwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Terminy szkoleń
(1 termin do wyboru)

  • 13 maja, niedziela (godz. 10.00 - 16.00)
  • 20 maja, niedziela (godz. 10.00 - 16.00)
  • 9 czerwca, sobota (godz. 10.00 - 16.00)
  • 16 czerwca, sobota (godz. 10.00 - 16.00)

Moduł "Bezpieczeństwo" ma charakter obowiązkowy dla komendantów tegorocznych obozów stałych. Zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP (nr 36/III/2017), komendantom wypoczynków HALiZ zaleca się przeprowadzenie przynajmniej jednej niezapowiedzianej próbnej ewakuacji w czasie pierwszych 4 dni obozu stałego i zimowiska.

Warunki udziału

  • Udział w szkoleniu jest dla uczestników bezpłatny.
  • Zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza.
  • Należy wskazać dwa pasujące terminy, w tym termin pierwszego i drugiego wyboru. Po zakończeniu zgłoszeń (termin mija 30 kwietnia) - Biuro Chorągwi będzie potwierdzać udział w jednym ze wskazanych terminów.

Kontakt

W sprawach merytorycznych: phm. Katarzyna Murawska - koordynatorka modułu "Bezpieczeństwo" (katarzyna.murawska@zhp.net.pl)

W sprawach zapisu na wybrany termin i ewentualnej zmiany: Biuro chorągwi: choragiew@stoleczna.zhp.pl
 

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 115
Liczba zgłoszeń nielimitowana
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-04-30 22:32
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość